FROMISEM logo FROMISEM FR
Logo CNCSIS si Universitatea din Craiova
PROIECTUL FROMISEM

TIPOLOGIA IMPRUMUTURILOR LEXICALE DIN LIMBA FRANCEZA IN LIMBA ROMANA. FUNDAMENTE TEORETICE, DINAMICA SI CATEGORIZARE SEMANTICA

Proiectul de cercetare exploratorie Tipologia împrumuturilor lexicale din limba franceză în limba română. Fundamente teoretice, dinamică şi categorizare semantică se desfăşoară în cadrul Programului IDEI, componentă a Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare PN II. Programul are drept scop obţinerea unor rezultate ştiinţifice si tehnologice de vârf, compatibile cu cele de nivel european reflectate prin creşterea vizibilităţii şi recunoaşterea internaţională a cercetării româneşti.

Impactul proiectului

Dispozitivul de îmbogăţire lexicală a limbii române este expresia unei voinţe afirmată de stat de a face din terminologie şi neologie un instrument al politicii sale lingvistice.

In acest context, cercetarea de faţă are un impact direct asupra organismelor de supraveghere lingvistică care vor putea beneficia de rezultatele studiului nostru pentru adoptarea unei politici lingvistice coerente şi pertinente vizând consemnarea, inventarierea, corectarea, difuzarea si implantarea inovaţiilor lexicale în limba română.

Caracterul interdisciplinar

Cercetarea de faţă asigură corelaţia dintre aspectele teoriei lingvistice si ale activităţii lexicografice. Datorita inovaţiilor din viaţa ştiinţifică, tehnică şi socială, lexicul limbii române cunoaşte o extindere însemnată iar noutăţile trebuie consemnate în dicţionare, mai ales în dicţionare academice, cum este DEX-ul, care se adresează tuturor acelora care, folosind în mod curent limba română, au nevoie de informaţii si lămuriri noi în legătură cu vocabularul românesc actual.

Proiectul FROMISEM:

  • Domeniul: Ştiinţe umaniste
  • Data de început a proiectului: mai 2009
  • Autoritatea contractantă: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
Gazduit gratuit de 1web.ro
Home | Prezentare | Obiective | Echipa | Contact
© 2009 FROMISEM.ro, all rights reserved.